چه کسی گفته است.... | بلاگ

چه کسی گفته است....

تعرفه تبلیغات در سایت

چه کسی گفته است که تمام زنها بعداز شکستشان تب میکنند

و می افتندگوشه ی خانه وتایک ماه ازشدت گریه چشم هایشان ورم دارد؟!

وبعدش هم انتقام بی وفایی کس دیگر را ازموهای نازنینشان میگیرند

و آنهارا میریزند دور!

و مدام ناخن هایشان را از ته میجوند وبعدترش هم می افتندبه جان خودشان

وهی خودخوری میکنندوازعالم وآدم می بُرند!

وزیرلب به خودشان میگویند گورپدردنیاوخودشان میمانندوهندزفری

وآهنگ های غمگینشان؟!

نه عزیزمن همیشه هم ازاین خبرهانیست..!

من زن هایی رامیشناسم که بعدازشکستشان دلبرترشده اند..

دوستان بیشتری پیدا کرده اند!

جای غرق شدن در٤خانه های پیراهنی مردانه دربوتیک های زنانه وقت میگذرانند..

ودلتنگی هایشان را مخفی میکنندوحواسشان هست که گوشه ی ناخنشان نپرد!

جای اس ام اس بازی های نصفه شبانه بالاک های رنگی رنگیشان سرگرم میشوند!

حواسشان به بلندی موهایشان هست 

شایدگاهی هم دلتنگی هایشان را با گوش کردن به موزیک های دلخواهشون کممیکنن...

من زن های شکسته خورده ای رامیشناسم که برق چشم هایشان تن هر مردی را میلرزاند

زن هایی که غرورشان را لا ب لای عطرهای فرانسویشان حفظ میکنند...

و ساعت وثانیه ی آمدن ورفتن هیچ آدمی دیگر مثل موریانه قلب وذهنشان را نمیخورد!

زن هایی که یادگرفته اند در جواب:"دوستت دارم!"

خنده های زیبا تحویل این وآن دهند!

چشماشون و پایین میندازن تا ترس ته چشماشون پیدا نشه

لبخند میزنن و میگذرن و باور نمیکنن چون خوب میدونن سخت عاشقانه گفتن راحته

و عاشق واقعی کم ....

و جای آن که از غیبت چندلحظه ایِ کسی نگران شوند

خودشان برای چندروز غیبشان میزند!

زن هایی که یاد گرفته اند دور از دسترس باشندتا ازیک شهر دل ببرند...

بله عزیز من...

زن های شکست خورده

می توانند در عرض یک شب عوض شوند!

میتوانندناگهان دلبرترین زن های این سرزمین شوند..

می توانند آرزوی یک شهر باشند.....

پ.ن: پستای این بارم چقدر عاشقونه ی شکست خورده شد؟

خبـــــــــــــــری نیستا

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 2 شهريور 1397 ساعت: 5:49