تویِ این شبا تصمیم بگیریم به بد نبودن..

ساخت وبلاگ

تویِ این شبا تصمیم بگیریم به بد نبودن..

آره ،

اگه خیلی نمیتونیم دلی رو شاد کنیم،

اگه از دستمون برنمیاد که حالِ دلِ کسی رو خوب کنیم،

اگه نمیتونیم با حرفامون یا کارامون دلی رو آروم کنیم ،

اگه نمیتونیم در حقِ کسی خوبی کنیم،

حداقل تصمیم بگیریم از همین شبا به بعد بدی نکنیم در حقِ کسی ..

دلی رو غمگین نکنیم ،

تو زندگیِ کسی دست دراز نکنیم به نیتِ دزدیدنِ آرامِشِش !

آشوب نکنیم دلِ آدما رو ..

اگه قادر نیستیم لبخندی رو لبِ آدما بنشونیم ،

دستِ کم اشکِ چشمشون رو درنیاریم..

اینو درک کنیم و بپذیریم همونقدری که دلمون تو زندگیمون آرامش میخواد،

دیگران هم همونقدر لایقِ آرامشن ..

طوفان به پا نکنیم تو زندگیِ آدما ..

زخم نزنیم ،

اگه آرامشِ از دست رفته ای دارن و کاری ازمون برنمیاد براشون ،

حالِ دلِ ناآرومِشون رو بدتر نکنیم ،

اگه حرفِ حساب بلد نیستیم سکوت کنیم ..

تهِ دلِ کسی رو خالی نکنیم ..

تمرینِ بد نبودن ، خودش اولین قدمه به سمتِ خوب بودن ..

 

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 17 مهر 1397 ساعت: 9:54