روزی می رسد..... | بلاگ

روزی می رسد.....

تعرفه تبلیغات در سایت

روزی میــرسَد

 

 

بـــی هیــــچ خَبـــَـــری

 

 

بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم

 

 

دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب

 

 

رآه خــــوآهم افتـــــآد

 

 

مَـــن کـــه غَریبـــــم

 

 

چـــه فَــــرقی دآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم

 

 

همــه جــــآی جهــــآن تنهـــــآیی بــــآ مَـــن است

 

میرسد روزی,ميرسد روزي که بي هم ميشويم,میرسد روزی که بی هم میشویم,میرسد روزی که,میرسد روزی که مرگ,میرسد روزی که بی من,میرسد روزی که بی هم,آهنگ روزی فرا می رسد,می رسد روزی که شرط عاشقی,...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 25 مهر 1395 ساعت: 3:19