این روانیو......

ساخت وبلاگ
♥ من نه عاشق بودم

♥ نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من

♥ من خودم بودم و یک حس غریب

♥ که به صد عشق و هوس می ارزید

♥ من خودم بودم و دستی

♥ که صداقت میکاشت

♥ گرچه در حسرت گندم پوسید

♥ من خودم بودم و هر پنجره ای

♥ که به سر سبزترین نقطه بودن وا بود

♥ و خدا میداند...

♥ بی کسی از ته دلبستگیم پیدا بود

♥ من نه عاشق بودم...

♥ نه دلداده به گیسوی بلند

♥ و نه آلوده به افکار پلید

♥ من به دنبال نگاهی بودم

♥ که مرا از پس دیوانگیم میفهمید

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 10:05